Trang chủ > Tin tức

Tin tức

11/04/2016

Thay đổi phần thưởng Boss Bang hội

Các vị đại hiệp,

 

 

 

Phụng Nhi xin được thông báo đến các chư vị về việc điều chỉnh và thay đổi phần thưởng Boss Bang hội trong game Tình Võ Lâm, chi tiết cụ thể việc thay đổi chư vị có thể xem ở dưới đây. Việc áp dụng phần thưởng mới sẽ được bắt đầu từ 00:00 ngày 13/04/2016.

Phần thưởng dành cho Top 10

 

Top Phần thưởng
Top 1 500,000 Kinh Nghiệm
250,000 Bạc
Thần Bí Đại Hồng Bao (x10)
Kinh Nghiệm Đan (Cao) (x3)
Kinh Nghiệm Đan (Trung) (x4)
Kinh Nghiệm Đan (Thấp) (x5)
Thần Bí Khoáng Thạch (x3)
Top 2 300,000 Kinh Nghiệm
200,000 Bạc
Thần Bí Đại Hồng Bao (x8)
Kinh Nghiệm Đan (Cao) (x2)
Kinh Nghiệm Đan (Trung) (x3)
Kinh Nghiệm Đan (Thấp) (x4)
Mảnh Hoàng Kim (x6)
Top 3 250,000 Kinh Nghiệm
150,000 Bạc
Thần Bí Đại Hồng Bao (x6)
Kinh Nghiệm Đan (Cao) (x1)
Kinh Nghiệm Đan (Trung) (x2)
Kinh Nghiệm Đan (Thấp) (x3)
Bí Phổ Hoàng Kim (x1)
Thành viên bang hội 100,000 Kinh Nghiệm
50,000 Bạc
Thần Bí Đại Hồng Bao (x3)
Kinh Nghiệm Đan (Trung) (x1)
Kinh Nghiệm Đan (Thấp) (x2)

 

Phần thưởng dành cho người tiêu diệt Boss

 

STT Phần thưởng
1 500,000 Bạc
2 Thần Bí Đại Hồng Bao (x10)
3 Kinh Nghiệm Đan (Cao) (x2)
4 Kinh Nghiệm Đan (Trung) (x5)
5 Kinh Nghiệm Đan (Thấp) (x5)
6 Lam Thủy Tinh Cấp 1 (x5)
7 Lục Thủy Tinh Cấp 1 (x5)
8 Tử Thủy Tinh Cấp 1 (x5)

 

 

Phụng Nhi kính báo

image

Đánh giá: 5 / 5

Tình Võ Lâm

Game mobile kiếm hiệp võ lâm hay 2017

Tình Võ Lâm mang đến một thế giới võ lâm chân thực nhất trên mobile với ngũ đại môn phái tương ứng với Ngũ Hành tương sinh tương khắc.

Top