Trang chủ > Tin tức

Tin tức

08/03/2018

Quà Tặng Sinh Nhật Tình Võ Lâm 2 tuổi

Giftcode Sinh Nhật Tình Võ Lâm 2 tuổi: Nhận tại đây

Thời gian nhận: 15:00 9/3/2018

- 60 Gói Nguyên Liệu Kinh Mạch
- 60 Giám Định Phù
- 20 Quả Huy Hoàng (cao)
- 2 Túi Mảnh Thiên Thạch
- 60 Lục Thủy Tinh 4
- 60 Lam Thủy Tinh 4

Quà Tri Ân VIP sinh nhật Tình Võ Lâm 2 tuổi: 

Thời gian nhận: 15:00 9/3/2018

Nhận quà tại trang: http://tinhvolam.vn/vip/

Tên gói quà Quà tặng Cấp VIP
VIP Sinh Nhật - Tiềm Long
10 Túi Nến
1 - 5
2 Võ Lâm Mật Tịch - 90
50 Gói Nguyên Liệu Kinh Mạch
50 Cường Hóa Phù 4
10 Túi Huyền Tinh
 
VIP Sinh Nhật - Ngạo Thế
20 Võ Lâm Mật Tịch - Hạ
6 - 7
10 Túi Nến
1 Túi Mảnh Thiên Thạch
100 Cường Hóa Phù 4
20 Túi Huyền Tinh
100 Gói Nguyên Liệu Kinh Mạch
VIP Sinh Nhật - Chí Tôn
50 Võ Lâm Mật Tịch - Hạ
8 - 9
150 Gói Nguyên Liệu Kinh Mạch
30 Túi Huyền Tinh
200 Cường Hóa Phù 4
1 Bàn Long Văn Tinh Lễ Bao
50 Mật Ngân Nguyên Khoáng
VIP Sinh Nhật - Vô Song
50 Võ Lâm Mật Tịch - Trung
10 - 12
200 Gói Nguyên Liệu Kinh Mạch
100 Thủy Tinh 4 các loại
300 Cường Hóa Phù 4
2 Bàn Long Văn Tinh Lễ Bao
100 Mật Ngân Nguyên Khoáng
VIP Sinh Nhật - Truyền Thuyết
300 Gói Nguyên Liệu Kinh Mạch
13 - 15
50 Võ Lâm Mật Tịch 120 - Thượng
150 Mật Ngân Nguyên Khoáng
300 Cường Hóa Phù 4
100 Thủy Tinh 4 các loại
3 Bàn Long Văn Tinh Lễ Bao

 

image

Đánh giá: 5 / 5

Tình Võ Lâm

Game mobile kiếm hiệp võ lâm hay 2017

Tình Võ Lâm mang đến một thế giới võ lâm chân thực nhất trên mobile với ngũ đại môn phái tương ứng với Ngũ Hành tương sinh tương khắc.

Top