images

Thân là nhân sĩ trong chốn giang hồ, lấy luyện công cường lực làm đầu, nhưng cũng có không ít kẻ tài khuynh thiên hạ, trí tuyệt võ lâm vẫn đang ẩn mình chốn sơn lâm, cũng chỉ vì chưa có nơi phỗ diễn trí tuệ! Nay, nhằm vinh danh những bậc trí giả trong thiên hạ, Phụng Nhi mạn phép lập ra bảng này để chư vị anh hùng cùng thưởng lãm đại danh. Các vị Bang Chủ có chí nhất thống thiên hạ cũng có thể dựa vào đây để thu nạp người tài chờ ngày Bang Chiến thành danh!

image

Đánh giá: 5 / 5

Tình Võ Lâm

Game mobile kiếm hiệp võ lâm hay 2017

Tình Võ Lâm mang đến một thế giới võ lâm chân thực nhất trên mobile với ngũ đại môn phái tương ứng với Ngũ Hành tương sinh tương khắc.

Top