18/06/2016

Sự kiện Nạp Tích Lũy S16

 Thời gian và phạm vi


   Thời gian


- Bắt đầu: 10h00 ngày 18/6/2016

- Kết thúc: 23h59 ngày 21/6/2016

   Phạm vi


- Áp dụng cho máy chủ mới S16

 

Phần thưởng 

 

Mốc nạp Phần thưởng Hình
40.000 KNB An Bang Bảo Rương
20.000 KNB Định Quốc Bảo Rương
10.000 KNB

1000 KNB

Bí Phổ Hoàng Kim x5

Lục Thủy Tinh 1 x120

Lam Thủy Tinh 1 x120

5000 KNB

Ngựa Ô Vân Đạp Tuyết (40)

Mảnh Tử Thiết x30

Thoái Cốt Đơn x20

CHP 1 x1500

 

3000 KNB

Thiên Tinh Bạch Cầu Hoàn x1

Tử Thủy Tinh 1 x30

Thần Bí Khoáng Thạch x2

CHP 2 x100

 
2000 KNB

Mảnh Tử Thiết x30

Lam Thủy Tinh 1 x30

Lệnh bài PLĐ x3

Chìa Vạn Năng x10

 
1000 KNB

Kinh nghiệm đan (nhỏ) x3

Thoái Cốt Đơn x20

Lục Thủy Tinh 1 x30

Thần Nông Đơn x200

 
500 KNB

Thẻ Boss x3

Kinh nghiệm đan (nhỏ) x1

Sát Thủ Giản x3

Thoái Cốt Đơn x20

 
200 KNB

Thẻ Boss x3

Lệnh bài PLĐ x1

CHP 1 x100

Tiên Thảo Lộ x3

 

 

image

Đánh giá: 5 / 5

Tình Võ Lâm

Game mobile kiếm hiệp võ lâm hay 2017

Tình Võ Lâm mang đến một thế giới võ lâm chân thực nhất trên mobile với ngũ đại môn phái tương ứng với Ngũ Hành tương sinh tương khắc.

Top