28/08/2018

Sự kiện Bảo Rương Thần Bí 29/08

 Thời gian:

- Bắt đầu: 10h00 ngày 29/08/2018

- Kết thúc: 00h00 ngày 05/09/2018

 

 Đối tượng:

 - Tất cả người chơi Tình Võ Lâm

 

 Cách thức tham gia:

 - Tham gia tại: http://tinhvolam.vn/baoruong 

 

 - Người chơi đăng nhập tài khoản và lựa chọn máy chủ của nhân vật. Lưu ý: chỉ có thể lựa chọn 1 lần ở lần đăng nhập đầu tiên, không thể thay đổi máy chủ sau khi chọn. 

 

- Tại giao diện "Mở rương", mỗi người chơi sẽ có 3 Bảo Rương ngẫu nhiên để lựa chọn với những mức giá ưu đãi khác nhau. Vật phẩm trong Bảo Rương của mỗi người có thể sẽ khác nhau. 

 

- Người chơi sử dụng GOSU để mua các Bảo Rương cho mình, mỗi rương chỉ có thể mua 1 lần trong thời gian sự kiện. 

 

- Sau khi mua xong, các vật phẩm trong bảo rương sẽ được gửi đến nhân vật của người chơi thông qua "Thư".

 

- Người chơi có thể kiểm tra lại lịch sử giao dịch của mình tại trang "Lịch sử mở rương".

 

 Các vật phẩm trong rương: 

 - Tùy theo các bảo rương, mỗi rương sẽ có các vật phẩm khác nhau bên trong như: Huyền Tinh 8, Huyền Tinh 7, Đá Gia tăng sinh lực đỏ, Túi Đá Quý Hiếm, Thanh Long Khoáng Thạch Thạch, ....

 

- Túi Đá Quý Hiếm khi mở ra sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 3 bảo thạch sau: Đá Hút Sinh Lực (đỏ), Đá Gia Tăng Sinh Lực (đỏ), Đá Bạo Kích (đỏ).

image

Đánh giá: 5 / 5

Tình Võ Lâm

Game mobile kiếm hiệp võ lâm hay 2017

Tình Võ Lâm mang đến một thế giới võ lâm chân thực nhất trên mobile với ngũ đại môn phái tương ứng với Ngũ Hành tương sinh tương khắc.

Top