11/03/2016

Cấp VIP và ưu đãi

Các vị đại hiệp,

 

 

 

Hệ thống cấp VIP

 

VIP KNB cần GOSU
1 200 180
2 500 450
3 1.000 900
4 2.000 1.800
5 3.000 2.700
6 5.000 4.500
7 10.000 9.000
8 20.000 18.000
9 50.000 45.000
10 100.000 90.000
11 150.000 135.000
12 300.000 270.000
13 600.000 540.000
14 1.200.000 1.080.000
15 1.500.000 1.350.000

 

Các gói quà VIP

Túi VIP1

Vật phẩm Giá bán
Cường hóa phù cấp 1 (x100) 50 KNB
Bách quả lộ (x3)
Tiên thảo lộ (x3)

 

Túi VIP2

Vật phẩm Giá bán
Cường hóa phù cấp 1 (x100) 100 KNB
Thần nông đơn (x100)
Tử thiết (x20)

 

Túi VIP3

Vật phẩm Giá bán
Tử thủy tinh cấp 1 (x5) 250 KNB
Lam thủy tinh cấp 1 (x5)
Cường hóa phù cấp 1 (x200)

 

Túi VIP4

Vật phẩm Giá bán
Lục thủy tinh cấp 1 (x1) 450 KNB
Cường hóa phù cấp 1 (x200)
Tiên thảo lộ (x3)

 

Túi VIP5

Vật phẩm Giá bán
Lục Thủy Tinh cấp 2 (x10) 700 KNB
Thần nông đơn (x200)
Tử thiết  (x50)

 

Túi VIP6

Vật phẩm Giá bán
Lệnh Bài Phong Lăng Độ (x5) 1200 KNB
Lam Thủy Tinh 2 (x30)
Bảo rương khí giới [cấp 60] (x1)

 

Túi VIP7

Vật phẩm Giá bán
Bí Phổ Hoàng Kim (x9) 1800 KNB
Thần Bí Khoáng Thạch (x3)
Mảnh Hoàng Kim (x18)

 

Túi VIP8

Vật phẩm Giá bán
Cường Hóa Phù 3 (x200) 2200 KNB
Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (x10)
Lục Thủy Tinh 2 (x50)

 

Túi VIP9

Vật phẩm Giá bán
Cường Hóa Phù 3 (x500) 3000 KNB
Kinh Nghiệm Đan Trung (x10)
Bí Phổ Hoàng Kim (x6)
1 Ngựa Tím cấp 60 (4 option)

 

Túi VIP10

Vật phẩm Giá bán
Thần Bí Khoáng Thạch (x15) 6500 KNB
Lục Thủy Tinh 2 (x60)
Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (x20)
1 Áo Tím hiếm cấp 70 -

 

Túi VIP11

Vật phẩm Giá bán
Bí Phổ Hoàng Kim (x18) 8000 KNB
Mộc Nhân (Trung) (x20)
Cường Hóa Phù 3 (x800)
Lam Thủy Tinh 2 (x60)

 

Túi VIP12

Vật phẩm Giá bán
Kinh Nghiệm Đan Cao(x20) 15000 KNB
Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (x20)
Tử Thủy Tinh 4 (x60)
Rương V.Khí HK cấp 80 (4 option)

 

Túi VIP13

Vật phẩm Giá bán
Cường Hóa Phù 3 (x1200) 35000 KNB
Lam Thủy Tinh 2 (x120)
Mảnh Hoàng Kim (x50)
1 Rương HK Môn Phái

 

Túi VIP14

Vật phẩm Giá bán
Thần Bí Khoáng Thạch (x30) 50000 KNB
Lục Thủy Tinh 2 (x120)
Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (x30)

Vô Danh Giới Chỉ (x1)

-

 

Túi VIP15

Vật phẩm Giá bán
Bí Phổ Hoàng Kim (x50) 80000 KNB
Tử Thủy Tinh 3 (x120)
Cường Hóa Phù 4 (x1000)
Bôn Tiêu Hoàng Kim (4 option)

 

 

 

 

Phụng Nhi kính bút

 

 

Túi VIP6

Vật phẩm Giá bán
Lệnh Bài Phong Lăng Độ (x5) 1200 KNB
Lam Thủy Tinh 2 (x30)
1 Rương T.Bị môn phái (VK cấp 30 - Tím hiếm theo môn phái)

 

Túi VIP7

Vật phẩm Giá bán
Bí Phổ Hoàng Kim (x9) 1800 KNB
Thần Bí Khoáng Thạch (x3)
Mảnh Hoàng Kim (x18)

 

Túi VIP8

Vật phẩm Giá bán
Cường Hóa Phù 3 (x200) 2200 KNB
Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (x10)
Lục Thủy Tinh 2 (x50)

 

Túi VIP9

Vật phẩm Giá bán
Cường Hóa Phù 3 (x500) 3000 KNB
Kinh Nghiệm Đan Trung (x10)
Bí Phổ Hoàng Kim (x6)
1 Ngựa Tím cấp 60 (4 option)

 

Túi VIP10

Vật phẩm Giá bán
Thần Bí Khoáng Thạch (x15) 6500 KNB
Lục Thủy Tinh 2 (x60)
Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (x20)
1 Áo Tím hiếm cấp 70 -

 

Túi VIP11

Vật phẩm Giá bán
Bí Phổ Hoàng Kim (x18) 8000 KNB
Mộc Nhân (Trung) (x20)
Cường Hóa Phù 3 (x800)
Lam Thủy Tinh 2 (x60)

 

Túi VIP12

Vật phẩm Giá bán
Kinh Nghiệm Đan Đại (x20) 15000 KNB
Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (x20)
Tử Thủy Tinh 4 (x60)
Rương V.Khí HK cấp 80 (4 option)

 

Túi VIP13

Vật phẩm Giá bán
Cường Hóa Phù 3 (x1200) 35000 KNB
Lam Thủy Tinh 2 (x120)
Mảnh Hoàng Kim (x50)
1 Rương HK Môn Phái

 

Túi VIP14

Vật phẩm Giá bán
Thần Bí Khoáng Thạch (x30) 50000 KNB
Lục Thủy Tinh 2 (x120)
Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (x30)

Vô Danh Giới Chỉ

-

 

Túi VIP15

Vật phẩm Giá bán
Bí Phổ Hoàng Kim (x50) 80000 KNB
Tử Thủy Tinh 3 (x120)
Cường Hóa Phù 4 (x1000)
Bôn Tiêu Hoàng Kim (4 option)

 

 

 

 

Phụng Nhi kính bút

image

Đánh giá: 5 / 5

Tình Võ Lâm

Game mobile kiếm hiệp võ lâm hay 2017

Tình Võ Lâm mang đến một thế giới võ lâm chân thực nhất trên mobile với ngũ đại môn phái tương ứng với Ngũ Hành tương sinh tương khắc.

Top