Trang chủ > Tải game

Tải game

Tải về cho máy IOS

Cấu hình yêu cầu

  • Hỗ trợ: iOS 8.4 trở xuống
  • Ram yêu cầu: 512MB
  • Dung lượng: 50MB

Tải về cho máy Android

Cấu hình yêu cầu

  • Hỗ trợ: Android 2.3 trở lên
  • Ram yêu cầu: 512MB
  • Dung lượng: 45MB

Tải về cho máy Windows Phone

Cấu hình yêu cầu

  • Hỗ trợ: Windows Phone 8 trở lên
  • Ram yêu cầu: 512MB
  • Dung lượng: 45MB